Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2014

ojoju
Chcesz żyć jak ja ? ! To musisz nauczyć się cierpieć ..
ojoju
Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy.
— znalezione
ojoju
Najlepsza część życia mija nam na mówieniu: 'jest za wcześnie' , a potem: 'jest za późno'.
— Flaubert
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
5996 a335 420
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Cel uświęca środki? Być może. Ale co uświęca cel? Na to pytanie, które myśl historyczna pozostawia w zawieszeniu, bunt odpowiada: środki.
— Albert Camus
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Czasem czyta się jaśniej w tym, który kłamie, niż w tym, który mówi prawdę. Prawda oślepia jak światło. Kłamstwo, przeciwnie, jest pięknym zmierzchem, przydaje wartości wszystkim przedmiotom.
— Albert Camus
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
7707 a1ce 420
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
ojoju
8446 cf10 420
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Czuję się martwa w środku.
Nie, to coś gorszego niż śmierć.
Nadal jestem dzieckiem.
Dzieckiem próbującym odnaleźć swoje miejsce na tym świecie.
Mam wiele pytań bez odpowiedzi.
Pytań, których nawet nie mogę wymówić, bo żadne słowa ich nie wyrażą.
Coś tracę.
Dlaczego, och, dlaczego czuję się...
Dlaczego czuję się niechciana?
Dlaczego czuję się tak, jakbym nie miała prawa istnieć?
Dlaczego spędzam więcej czasu chcąc skończyć swoje życie, niż żyć nim?
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
9194 4f3b
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
0163 903b 420
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
0449 1b15 420
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie
nikogo
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż
mówią, że go już
nie mam.
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Miłość - najbardziej zdradliwa choroba na świecie: zabija cię zarówno wtedy, gdy cię spotyka, jak i wtedy, kiedy cię omija.
Ale to niedokładnie tak.
To skazujący i skazany. To kat i ostrze. I ułaskawienie w ostatnich chwilach. Głęboki oddech, spojrzenie w niebo i westchnienie: dzięki Ci, Boże.
Miłość -  zabiję cię i jednocześnie cię ocali. 
— Oliver Lauren "Delirium"
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Chciałabym zamknąć oczy i zostać uniesiona przez wiatr, w pył, w nicość, poczuć, jak wszystkie moje myśli ulatują daleko niczym lotki dmuchawca.
— Tahereh Mafi
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Kończą mi się litery.
Nie mam już ani słowa.
Ktoś obrabował mnie z całego słownika.
Wiem, że słowa potrafią ranić.
Ale nie sądziłam, że mogą zabić.
— Tahereh Mafi
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
-Wiesz - mówi - już wtedy, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem... było w tobie coś, co wydawało mi się niezwykłe. To było takie kruche. Jakbyś jeszcze się nie nauczyła ukrywać przed światem swojego serca. 
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Wiesz co jest najgorsze w czytaniu książki? Ten moment, kiedy musisz ją zamknąć i wrócić do rzeczywistości.
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
ojoju
Miałam kiedyś przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl